Szent Mihály napja

http://www.keptar.oszk.hu/Kedves Olvasók! Szeptember 27-én 16 órától Búcsúi hangversenyt ad a Szent Mihály templom kórusa. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Ez az ünnep sok gazdasági és kultúrtörténeti vonatkozást hordoz. Ezekből adok közre néhányat a gyűjtésemből. Köszönet a hivatkozott oldalak cikkeiért! Mint köztudott, városunknak is védőszentje és címerében is látható Szent Mihály.

(http://dunakeszi-fo.vaciegyhazmegye.hu/page.php?5)

 

Szent Mihály arkangyal az egyház védelmezője, a mennyei seregek fejedelme, a hit angyala. A hűséges angyalokat vezető főangyal letaszította az égből Lucifert a pokolba. Őt tartják a hűség, az alázat, a halál, és más utolsó dolgok védőjének is. Ezért ő a hét utolsó napjának, a vasárnapnak is angyala, és a nap utolsó órájának, az éjfél előtti órának.

Szent Mihály egyike annak a hét főangyalnak, akik Isten trónja körül állnak. Közülük háromnak a nevét ismerjük: Mihály, Gábor, Rafael. Mihály lett a mennyei seregek vezére, ezért ábrázolják őt lovagnak, páncélos vitéznek, aki lándzsájával ledöfi a sátánt. Szent Mihály ott van a haldoklók mellett is, segíti őket, elkíséri a túlvilágra, innen a szókapcsolat: Szent Mihály lova. A tisztítótűzben vigasztalja a szenvedő lelkeket, és ő teszi mérlegre az ember jócselekedeteit és gonoszságait.

Hol Krisztus társaságában, hol pedig önállóan, két kezében karddal, lába alatt a sátánnal, mérleggel jelenik meg a középkori templomok, kápolnák kapubejárata fölött, bent a diadalíveken, szentségtartókon, festményeken.

Ünnepnapja: szeptember 29.
Templombúcsú ünnepe: minden évben a szeptember 29.-ére KÖVETKEZŐ vasárnap”

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mih%C3%A1ly_arkangyal Szimbolika[

A többi főangyalhoz hasonlóan a művészetben általában szárnnyal van ábrázolva, egyházi ruhában (alba, dalmatika vagy pluviálé), vagy harci öltözékben (karddal, pajzzsal és kopjával), lábánál a legyőzött sárkánnyal (a Sátán megtestesítőjével).

Többször ábrázolják mérleggel a kezében, mint a jó és a rossz eldöntésére hivatott személyt, a lelkek mérlegelőjét. Mihály (Micháél) és Gábor (Gabriél) arkangyal képe megjelenik a magyar Szent Koronán is.

A magyar néphagyományban Szent Mihály ott van a haldoklók mellett, segít itthagyni a földi világot, átkíséri a lelkeket a túlvilágra. Ehhez a jelenséghez kapcsolódik a Szent Mihály lova elnevezés. Innen a magyar néphagyományban a Göncölszekér másik neve,Szent Mihály szekere, sőt, a Tejút egyik középkori neve Szent Mihály útja.

Szent Mihály hava

Szeptember 29. Szent Mihály arkangyal ünnepe. Ekkor volt a kisfarsang időszakának kezdőnapja, a lakodalmak ideje, mely Katalin napig (november 25.) tartott. Mihály napjától várták az időjárás hidegre, téliesre fordulását: "Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet." Ettől a naptól nem volt szabad az ágyneműt az udvaron szellőztetni. Szeptember 29. Szent Mihály arkangyal napja a betakarítás befejezésének a jelképe.Szeptembert „Szent Mihály havának” is szokták hívni.

 

Szent Mihályról elnevezett helyek[]

Szent Mihály hegye, Cornwall

Szent Mihály hegye, Franciaország

·         Párisban járt az Ősz

 • Párisba tegnap beszökött az Ősz.
  Szent Mihály útjánsuhant nesztelen,
  Kánikulában, halk lombok alatt
  S találkozott velem.
 • Ballagtam éppen a Szajna felé
  S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
  Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
  Arról, hogy meghalok.
 • Elért az Ősz és súgott valamit,
  Szent Mihály útja beleremegett,
  Züm, züm: röpködtek végig az uton
  Tréfás falevelek.
 • Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé
  S Párisból az Ősz kacagva szaladt.
  Itt járt s hogy itt járt, én tudom csupán
  Nyögő lombok alatt.
 • (http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/parisosz.htm)